icon-dong-hungole-blog (565)  ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC, Giá: 1.000.000 VND
icon-dong-hungole-blog (75) Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
icon-dong-hungole-blog (75) Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
icon-dong-hungole-blog (75) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile
icon-dong-hungole-blog (75) Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
icon-dong-hungole-blog (75) Số chuẩn cực Vip – Chính xác tuyệt đối – Tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn !!!
☎️ LIÊN HỆ  BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0983412736

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm Nay  
19/10/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 miss
18/10/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
17/10/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 6
16/10/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 4
15/10/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 9
14/10/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 2
13/10/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 4
12/10/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 1 miss
11/10/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 miss
10/10/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 6 miss
09/10/2018 ĐẦU 0- ĐUÔI 7 miss
08/10/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 2 WIN  ĐUÔI 2
07/10/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 9 WIN  ĐUÔI 9
06/10/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 5 WIN  ĐUÔI 5
05/10/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 6 WIN  ĐUÔI 6
04/10/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 9 miss
03/10/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 7
02/10/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 4
01/10/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 5
30/09/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
29/09/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 0
28/09/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 6
27/09/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN  ĐUÔI 5
26/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 miss
25/09/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 miss
24/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 miss
23/09/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 2
22/09/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 8
21/09/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 1
20/09/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 6
19/09/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 7
18/09/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 0
17/09/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 3 WIN ĐUÔI 3
16/09/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 miss
15/09/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 7
14/09/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 8
13/09/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 2
12/09/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 miss
11/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 0 
10/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 4
09/09/2018 ĐẦU 8- ĐUÔI 3 WIN  ĐUÔI 3
08/09/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 5
07/09/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 7
06/09/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 4
05/09/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 8
04/09/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 0– ĐUÔI 8
03/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 9
02/09/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 WIN ĐUÔI 0
01/09/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 9
31/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 7
30/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 0
29/08/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 8
28/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 2
27/08/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 8
26/08/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 1 WIN  ĐUÔI 1
25/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 0
24/08/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 7
23/08/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 3
22/08/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 3
21/08/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 6 WIN  ĐUÔI 6
20/08/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 7
19/08/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 9
18/08/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 7 WIN ĐUÔI 7
17/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 2
16/08/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 miss
15/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 2
14/08/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 6 WIN  ĐUÔI 6
13/08/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 9
12/08/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 7
11/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
10/08/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 3 miss
09/08/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 miss
08/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 9
07/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 3
06/08/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 4
05/08/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 7 miss
04/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 4
03/08/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
02/08/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 3
01/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 8
31/07/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 6
30/07/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7
29/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 2
28/07/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 3 WIN ĐUÔI 3
27/07/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
26/07/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
25/07/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 1
24/07/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 0
23/07/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 6
22/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 2
21/07/2018 ĐẦU 0- ĐUÔI 6 miss
20/07/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 9
19/07/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 7
18/07/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 9
17/07/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 3
16/07/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 WIN  ĐẦU 7
15/07/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 WIN  ĐUÔI 0
14/07/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 WIN  ĐẦU 2– ĐUÔI 3
13/07/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 0 WIN  ĐẦU 0– ĐUÔI 1
12/07/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN  ĐẦU 6– ĐUÔI 5
11/07/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 3 WIN  ĐẦU 5
10/07/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN  ĐẦU 5– ĐUÔI 7
09/07/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
08/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 WIN  ĐẦU 9– ĐUÔI 9
07/07/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 WIN  ĐẦU 6– ĐUÔI 7
06/07/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 1
05/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 9– ĐUÔI 5
04/07/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 5 WIN     ĐUÔI 5
03/07/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0 WIN    ĐẦU 3- ĐUÔI 0
02/07/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 WIN    ĐẦU 8
01/07/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 1– ĐUÔI 7
30/06/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 WIN    ĐẦU 4– ĐUÔI 2
29/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN    ĐẦU 8– ĐUÔI 3
28/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 9
27/06/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 8 WIN    ĐUÔI 8
26/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 9– ĐUÔI 2
25/06/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 3 WIN    ĐUÔI 3
24/06/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN    ĐẦU 4
23/06/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 WIN     ĐUÔI 6
22/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN    ĐẦU 8– ĐUÔI 3
21/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 9– ĐUÔI 7
20/06/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 1– ĐUÔI 5
19/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 WIN    ĐẦU 8– ĐUÔI 9
18/06/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 3
17/06/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 1 WIN    ĐẦU 6
16/06/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 8 WIN    ĐUÔI 8
15/06/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 5 WIN    ĐUÔI 5
14/06/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 WIN    ĐẦU 4– ĐUÔI 3
13/06/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 3– ĐUÔI 7
12/06/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 9 WIN    ĐUÔI 9
11/06/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN   ĐẦU 5– ĐUÔI 4
10/06/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 3 WIN   ĐẦU 0– ĐUÔI 3
09/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 0 WIN   ĐẦU 9
08/06/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 WIN   ĐẦU 3
07/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 8– ĐUÔI 2
06/06/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
05/06/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
04/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 WIN   ĐẦU 8
03/06/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 0 WIN   ĐUÔI 0
02/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN  ĐẦU 8– ĐUÔI 5
01/06/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 WIN  ĐẦU 7– ĐUÔI 2
31/05/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 4
30/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 3
29/05/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 9
28/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 3
27/05/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
26/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7
25/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN 
24/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 7
23/05/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 4 WIN ĐUÔI 4
22/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0 WIN 
21/05/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 1
20/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7
19/05/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 5 WIN ĐUÔI 5
18/05/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 WIN 
17/05/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 2
16/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 7
15/05/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
14/05/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN 
13/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN 
12/05/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 8
11/05/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 4 WIN 
10/05/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 WIN ĐUÔI 0
09/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
08/05/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
07/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
06/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 8 WIN 
05/05/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 8
04/05/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 8 miss
03/05/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 0 miss
02/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 9 WIN 
01/05/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
30/04/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 1
29/04/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 WIN ĐUÔI 7
28/04/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
27/04/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 3
26/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 8
25/04/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
24/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN 
23/04/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 WIN ĐUÔI 9
22/04/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
21/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
20/04/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
19/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 WIN 
18/04/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 2 WIN ĐUÔI 2
17/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN 
16/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 4
15/04/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 5
14/04/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 WIN 
13/04/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 0
12/04/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
11/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
10/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 WIN
09/04/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 2
08/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
07/04/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
06/04/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 WIN 
05/04/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 9
04/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN
03/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 WIN
02/04/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 3 WIN-ĐẦU 1
01/04/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 1 WIN-ĐUÔI 1
31/03/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN-ĐẦU 3
30/03/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 WIN-ĐẦU 0
29/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 WIN-ĐẦU 6
28/03/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 WIN– ĐUÔI 8
27/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 9 WIN– ĐẦU 6
26/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN– ĐẦU 2
25/03/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 4 WIN– ĐUÔI 4
24/03/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN
23/03/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 3 WIN
22/03/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WINĐẦU 3
21/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN
20/03/2018 ĐẦU 8- ĐUÔI 5 WIN ĐUÔI 5
19/03/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 6 WINĐẦU 9
17-18/03 BẢO TRÌ  xin cảm ơn
16/03/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
15/03/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 win
14/03/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 win
13/03/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 win
12/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win ĐẦU 7
11/03/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 9 win ĐUÔI 9
10/03/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 2 miss
09/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 winĐẦU 2
08/03/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 8 win
07/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 win ĐẦU 8
06/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
05/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win
04/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 winĐẦU 7
03/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 win
02/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 win
01/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 winĐẦU 2
28/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 winĐẦU 5
27/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 winĐẦU 6
26/02/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 win
25/02/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 win
24/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 3 winĐẦU 5
23/02/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 winĐẦU 4
22/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 winĐẦU 6
21/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 winĐẦU 5
20/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 8 win
19/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 win
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 1 win
13/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 win
12/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 win
11/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
10/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 win
09/02/2018 ĐẦU 0- ĐUÔI 5 winĐUÔI 5
08/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win
07/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 win
06/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 win
05/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
03/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
02/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win
01/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win
31/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 8 win
30/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
29/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 7 win
28/01/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 1 winĐUÔI 1
27/01/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
26/01/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 winĐUÔI 5
25/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
24/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 win
23/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
22/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
21/01/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
20/01/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
19/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
18/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
17/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 win
16/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 winĐẦU 6
15/01/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 winĐẦU 9
14/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
13/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win
12/01/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
11/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win
10/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win ĐẦU 4
09/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win ĐẦU 6
08/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 win ĐẦU 0
07/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win ĐẦU 5
06/01/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 win ĐẦU 8
05/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win
04/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 win ĐẦU 7
03/01/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win
02/01/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 win
01/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win  Đuôi 2
Author