icon-dong-hungole-blog (565)  ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC, Giá: 1.000.000 VND
icon-dong-hungole-blog (75) Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
icon-dong-hungole-blog (75) Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
icon-dong-hungole-blog (75) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile
icon-dong-hungole-blog (75) Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
icon-dong-hungole-blog (75) Số chuẩn cực Vip – Chính xác tuyệt đối – Tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn !!!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm Nay  
19/01/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 WIN  ĐẦU 9
18/01/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN  ĐUÔI 9
17/01/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 WIN   ĐẦU 1- ĐUÔI 6
16/01/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 WIN   ĐẦU 8- ĐUÔI 6
15/01/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN   ĐẦU 6- ĐUÔI 5
14/01/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
13/01/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 miss
12/01/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN   ĐẦU 2- ĐUÔI 4
11/01/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 WIN   ĐẦU 4- ĐUÔI 1
10/01/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 WIN   ĐẦU 5- ĐUÔI 9
09/01/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 WIN   ĐUÔI 9
08/01/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 WIN   ĐẦU 8- ĐUÔI 0
07/01/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 WIN   ĐẦU 8- ĐUÔI 9
06/01/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 1 WIN   ĐẦU 9- ĐUÔI 1
05/01/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 miss
04/01/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 WIN   ĐẦU 7
03/01/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN   ĐẦU 2- ĐUÔI 4
02/01/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 0
01/01/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN    ĐUÔI 9
31/12/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 WIN   ĐẦU 7- ĐUÔI 6
30/12/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 3 WIN   ĐẦU 5- ĐUÔI 3
29/12/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 WIN   ĐẦU 7- ĐUÔI 5
28/12/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 1 WIN    ĐUÔI 1
27/12/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN   ĐẦU 2- ĐUÔI 9
26/12/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0 WIN   ĐẦU 3- ĐUÔI 0
25/12/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 WIN   ĐẦU 5- ĐUÔI 6
24/12/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 2- ĐUÔI 2
23/12/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 3 WIN   ĐUÔI 3
22/12/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 9
21/12/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 WIN   ĐẦU 6– ĐUÔI 7
20/12/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 0– ĐUÔI 2
19/12/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN   ĐẦU 7
18/12/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN   ĐẦU 1– ĐUÔI 5
17/12/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
16/12/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 WIN  ĐẦU 1– ĐUÔI 0
15/12/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 0 WIN  ĐẦU 5– ĐUÔI 0
14/12/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 WIN  ĐẦU 8– ĐUÔI 8
13/12/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN  ĐẦU 1– ĐUÔI 7
12/12/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 WIN  ĐẦU 4– ĐUÔI 0
11/12/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 1 WIN  ĐUÔI 1
10/12/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 WIN  ĐẦU 4
09/12/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN   ĐUÔI 8
08/12/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 3 WIN  ĐẦU 9- ĐUÔI 3
07/12/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 WIN  ĐẦU 6- ĐUÔI 7
06/12/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN  ĐẦU 5- ĐUÔI 4
05/12/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN   ĐUÔI 8
04/12/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 WIN  ĐẦU 5- ĐUÔI 9
03/12/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 WIN  ĐẦU 6- ĐUÔI 7
02/12/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 WIN  ĐẦU 5- ĐUÔI 6
01/12/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 WIN  ĐUÔI 9
30/11/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 miss
29/11/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 2- ĐUÔI 9
28/11/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6- ĐUÔI 5
27/11/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 1- ĐUÔI 6
26/11/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 8 miss
25/11/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 5
24/11/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 5
23/11/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 4
22/11/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU ĐUÔI 5
21/11/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU ĐUÔI 1
20/11/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 2 WIN  ĐUÔI 2
19/11/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 0– ĐUÔI 1
18/11/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 4
17/11/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 0
16/11/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 8
15/11/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 8
14/11/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 1
13/11/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 9
12/11/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 0
11/11/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
10/11/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 8
09/11/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 9
08/11/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 9
07/11/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
06/11/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 5
05/11/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 4
04/11/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 4
03/11/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 2
02/11/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
01/11/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 9 WIN ĐUÔI 9
31/10/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 5
30/10/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 WIN  ĐUÔI 8
29/10/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 4
28/10/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 WIN  ĐUÔI 6
27/10/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 4
26/10/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 miss
25/10/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 8
24/10/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 0– ĐUÔI 3
23/10/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 2
22/10/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 8
21/10/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 2 WIN ĐUÔI 2
20/10/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 2
19/10/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 miss
18/10/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
17/10/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 6
16/10/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 4
15/10/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 9
14/10/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 2
13/10/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 4
12/10/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 1 miss
11/10/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 miss
10/10/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 6 miss
09/10/2018 ĐẦU 0- ĐUÔI 7 miss
08/10/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 2 WIN  ĐUÔI 2
07/10/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 9 WIN  ĐUÔI 9
06/10/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 5 WIN  ĐUÔI 5
05/10/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 6 WIN  ĐUÔI 6
04/10/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 9 miss
03/10/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 7
02/10/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 4
01/10/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 5
30/09/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
29/09/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 0
28/09/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 6
27/09/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN  ĐUÔI 5
26/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 miss
25/09/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 miss
24/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 miss
23/09/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 2
22/09/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 8
21/09/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 1
20/09/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 6
19/09/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 7
18/09/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 0
17/09/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 3 WIN ĐUÔI 3
16/09/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 miss
15/09/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 7
14/09/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 8
13/09/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 2
12/09/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 miss
11/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 0 
10/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 4
09/09/2018 ĐẦU 8- ĐUÔI 3 WIN  ĐUÔI 3
08/09/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 5
07/09/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 7
06/09/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 4
05/09/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 8
04/09/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 0– ĐUÔI 8
03/09/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 9
02/09/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 WIN ĐUÔI 0
01/09/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 9
31/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 7
30/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 0
29/08/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 8
28/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 2
27/08/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 8
26/08/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 1 WIN  ĐUÔI 1
25/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 0
24/08/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 7
23/08/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 3
22/08/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 3
21/08/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 6 WIN  ĐUÔI 6
20/08/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 7
19/08/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 9
18/08/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 7 WIN ĐUÔI 7
17/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 2
16/08/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 miss
15/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 2
14/08/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 6 WIN  ĐUÔI 6
13/08/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 9
12/08/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 7
11/08/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
10/08/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 3 miss
09/08/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 miss
08/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 9
07/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 3
06/08/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 4
05/08/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 7 miss
04/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 4
03/08/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
02/08/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 3
01/08/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 8
31/07/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 3– ĐUÔI 6
30/07/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7
29/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 2
28/07/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 3 WIN ĐUÔI 3
27/07/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
26/07/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
25/07/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 1
24/07/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 0
23/07/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 6
22/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 2
21/07/2018 ĐẦU 0- ĐUÔI 6 miss
20/07/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 9
19/07/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 7
18/07/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 9
17/07/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 3
16/07/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 WIN  ĐẦU 7
15/07/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 WIN  ĐUÔI 0
14/07/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 WIN  ĐẦU 2– ĐUÔI 3
13/07/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 0 WIN  ĐẦU 0– ĐUÔI 1
12/07/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN  ĐẦU 6– ĐUÔI 5
11/07/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 3 WIN  ĐẦU 5
10/07/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN  ĐẦU 5– ĐUÔI 7
09/07/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
08/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 WIN  ĐẦU 9– ĐUÔI 9
07/07/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 WIN  ĐẦU 6– ĐUÔI 7
06/07/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 1
05/07/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 9– ĐUÔI 5
04/07/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 5 WIN     ĐUÔI 5
03/07/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0 WIN    ĐẦU 3- ĐUÔI 0
02/07/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 WIN    ĐẦU 8
01/07/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 1– ĐUÔI 7
30/06/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 WIN    ĐẦU 4– ĐUÔI 2
29/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN    ĐẦU 8– ĐUÔI 3
28/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 9
27/06/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 8 WIN    ĐUÔI 8
26/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 9– ĐUÔI 2
25/06/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 3 WIN    ĐUÔI 3
24/06/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 WIN    ĐẦU 4
23/06/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 WIN     ĐUÔI 6
22/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN    ĐẦU 8– ĐUÔI 3
21/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 9– ĐUÔI 7
20/06/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 1– ĐUÔI 5
19/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 WIN    ĐẦU 8– ĐUÔI 9
18/06/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN    ĐẦU 3
17/06/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 1 WIN    ĐẦU 6
16/06/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 8 WIN    ĐUÔI 8
15/06/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 5 WIN    ĐUÔI 5
14/06/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 WIN    ĐẦU 4– ĐUÔI 3
13/06/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN    ĐẦU 3– ĐUÔI 7
12/06/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 9 WIN    ĐUÔI 9
11/06/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN   ĐẦU 5– ĐUÔI 4
10/06/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 3 WIN   ĐẦU 0– ĐUÔI 3
09/06/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 0 WIN   ĐẦU 9
08/06/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 WIN   ĐẦU 3
07/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN   ĐẦU 8– ĐUÔI 2
06/06/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
05/06/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 WIN   ĐUÔI 5
04/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 WIN   ĐẦU 8
03/06/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 0 WIN   ĐUÔI 0
02/06/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN  ĐẦU 8– ĐUÔI 5
01/06/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 WIN  ĐẦU 7– ĐUÔI 2
31/05/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 4
30/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 3
29/05/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 9
28/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 3
27/05/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
26/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7
25/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN 
24/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 7
23/05/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 4 WIN ĐUÔI 4
22/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0 WIN 
21/05/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 1
20/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7
19/05/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 5 WIN ĐUÔI 5
18/05/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 WIN 
17/05/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 2
16/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 7
15/05/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
14/05/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN 
13/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN 
12/05/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 8
11/05/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 4 WIN 
10/05/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 WIN ĐUÔI 0
09/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
08/05/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
07/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
06/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 8 WIN 
05/05/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 8
04/05/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 8 miss
03/05/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 0 miss
02/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 9 WIN 
01/05/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
30/04/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 1
29/04/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 WIN ĐUÔI 7
28/04/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
27/04/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 3
26/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 8
25/04/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
24/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN 
23/04/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 WIN ĐUÔI 9
22/04/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
21/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
20/04/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
19/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 WIN 
18/04/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 2 WIN ĐUÔI 2
17/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN 
16/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 4
15/04/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 5
14/04/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 WIN 
13/04/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 0
12/04/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
11/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
10/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 WIN
09/04/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 2
08/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
07/04/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
06/04/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 WIN 
05/04/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 9
04/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN
03/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 WIN
02/04/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 3 WIN-ĐẦU 1
01/04/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 1 WIN-ĐUÔI 1
31/03/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN-ĐẦU 3
30/03/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 WIN-ĐẦU 0
29/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 WIN-ĐẦU 6
28/03/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 WIN– ĐUÔI 8
27/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 9 WIN– ĐẦU 6
26/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN– ĐẦU 2
25/03/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 4 WIN– ĐUÔI 4
24/03/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN
23/03/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 3 WIN
22/03/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WINĐẦU 3
21/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN
20/03/2018 ĐẦU 8- ĐUÔI 5 WIN ĐUÔI 5
19/03/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 6 WINĐẦU 9
17-18/03 BẢO TRÌ  xin cảm ơn
16/03/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
15/03/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 win
14/03/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 win
13/03/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 win
12/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win ĐẦU 7
11/03/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 9 win ĐUÔI 9
10/03/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 2 miss
09/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 winĐẦU 2
08/03/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 8 win
07/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 win ĐẦU 8
06/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
05/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win
04/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 winĐẦU 7
03/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 win
02/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 win
01/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 winĐẦU 2
28/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 winĐẦU 5
27/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 winĐẦU 6
26/02/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 win
25/02/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 win
24/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 3 winĐẦU 5
23/02/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 winĐẦU 4
22/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 winĐẦU 6
21/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 winĐẦU 5
20/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 8 win
19/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 win
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 1 win
13/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 win
12/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 win
11/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
10/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 win
09/02/2018 ĐẦU 0- ĐUÔI 5 winĐUÔI 5
08/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win
07/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 win
06/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 win
05/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
03/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
02/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win
01/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win
31/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 8 win
30/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
29/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 7 win
28/01/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 1 winĐUÔI 1
27/01/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
26/01/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 winĐUÔI 5
25/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
24/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 win
23/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
22/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
21/01/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
20/01/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
19/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
18/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
17/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 win
16/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 winĐẦU 6
15/01/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 winĐẦU 9
14/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
13/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win
12/01/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
11/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win
10/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win ĐẦU 4
09/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win ĐẦU 6
08/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 win ĐẦU 0
07/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win ĐẦU 5
06/01/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 win ĐẦU 8
05/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win
04/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 win ĐẦU 7
03/01/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win
02/01/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 win
01/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win  Đuôi 2
Author