icon-dong-hungole-blog (565)  ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC, Giá: 1.000.000 VND
icon-dong-hungole-blog (75) Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
icon-dong-hungole-blog (75) Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
icon-dong-hungole-blog (75) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile
icon-dong-hungole-blog (75) Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
icon-dong-hungole-blog (75) Số chuẩn cực Vip – Chính xác tuyệt đối – Tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn !!!
☎️ LIÊN HỆ  BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01236429206

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm Nay          
20/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7
19/05/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 5 WIN ĐUÔI 5
18/05/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 WIN 
17/05/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 2
16/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 7
15/05/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
14/05/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN 
13/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN 
12/05/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 8
11/05/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 4 WIN 
10/05/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 WIN ĐUÔI 0
09/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
08/05/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
07/05/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
06/05/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 8 WIN 
05/05/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 8
04/05/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 8 miss
03/05/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 0 miss
02/05/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 9 WIN 
01/05/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
30/04/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 1
29/04/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 WIN ĐUÔI 7
28/04/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
27/04/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 3
26/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 8
25/04/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5
24/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN 
23/04/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 WIN ĐUÔI 9
22/04/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
21/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6
20/04/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
19/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 WIN 
18/04/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 2 WIN ĐUÔI 2
17/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN 
16/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 4
15/04/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 5
14/04/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 WIN 
13/04/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 0
12/04/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
11/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
10/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 WIN
09/04/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 2
08/04/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 6
07/04/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
06/04/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 WIN 
05/04/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 9
04/04/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN
03/04/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 WIN
02/04/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 3 WIN-ĐẦU 1
01/04/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 1 WIN-ĐUÔI 1
31/03/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 WIN-ĐẦU 3
30/03/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 WIN-ĐẦU 0
29/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 WIN-ĐẦU 6
28/03/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 WIN– ĐUÔI 8
27/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 9 WIN– ĐẦU 6
26/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 WIN– ĐẦU 2
25/03/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 4 WIN– ĐUÔI 4
24/03/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN
23/03/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 3 WIN
22/03/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 WINĐẦU 3
21/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 WIN
20/03/2018 ĐẦU 8- ĐUÔI 5 WIN ĐUÔI 5
19/03/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 6 WINĐẦU 9
17-18/03 BẢO TRÌ  xin cảm ơn
16/03/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
15/03/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 win
14/03/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 win
13/03/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 win
12/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win ĐẦU 7
11/03/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 9 win ĐUÔI 9
10/03/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 2 miss
09/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 winĐẦU 2
08/03/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 8 win
07/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 win ĐẦU 8
06/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
05/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win
04/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 winĐẦU 7
03/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 win
02/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 win
01/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 winĐẦU 2
28/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 winĐẦU 5
27/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 winĐẦU 6
26/02/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 win
25/02/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 win
24/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 3 winĐẦU 5
23/02/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 winĐẦU 4
22/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 winĐẦU 6
21/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 winĐẦU 5
20/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 8 win
19/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 win
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 1 win
13/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 win
12/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 win
11/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
10/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 win
09/02/2018 ĐẦU 0- ĐUÔI 5 winĐUÔI 5
08/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win
07/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 win
06/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 win
05/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
03/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
02/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win
01/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win
31/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 8 win
30/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
29/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 7 win
28/01/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 1 winĐUÔI 1
27/01/2018 ĐẦU 9- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
26/01/2018 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 winĐUÔI 5
25/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
24/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 win
23/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
22/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
21/01/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
20/01/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
19/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
18/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
17/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 win
16/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 winĐẦU 6
15/01/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 winĐẦU 9
14/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
13/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win
12/01/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
11/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win
10/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win ĐẦU 4
09/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win ĐẦU 6
08/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 win ĐẦU 0
07/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win ĐẦU 5
06/01/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 win ĐẦU 8
05/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win
04/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 win ĐẦU 7
03/01/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win
02/01/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 win
01/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win  Đuôi 2
Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *