icon-dong-hungole-blog (565)  DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC, Giá: 2.000.000 VND
icon-dong-hungole-blog (75) Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
icon-dong-hungole-blog (75) Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
icon-dong-hungole-blog (75) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile
icon-dong-hungole-blog (75) Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
icon-dong-hungole-blog (75) Số chuẩn cực Vip – Chính xác tuyệt đối – Tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn !!!
☎️ LIÊN HỆ  BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01236429206

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

 

NGÀY DÀN LÔ 2 NHÁY KẾT QUẢ
Hôm Nay     icon-dong-hungole-blog (519)    icon-dong-hungole-blog (519)
20/05/2018 63-50 win  63
19/05/2018 23-10 win  
18/05/2018 96-69 win  69
17/05/2018 24-07 win  
16/05/2018 27-72 win  27
15/05/2018 98-02 win 
14/05/2018 04-68 win 68
13/05/2018 49-70×2 win 
12/05/2018 69-04 win 
11/05/2018 96-57×2 win 
10/05/2018 65-38 win 38
09/05/2018 19-49 win 
08/05/2018 23-82 win 
07/05/2018 96-53×2 win 
06/05/2018 85-09 win 
05/05/2018 95-23 win 23
04/05/2018 10-67 win 
03/05/2018 78-04 win 
02/05/2018 18-81×2 win 81×2
01/05/2018 89-23 win
30/04/2018 5701 win
29/04/2018 46-64 miss
28/04/2018 87-04 win 87
27/04/2018 25-52 miss
26/04/2018 86-29×2 win
25/04/2018 8740 win
24/04/2018 5775 miss
23/04/2018 67-68 win 67
22/04/2018 98-49×2 win
21/04/2018 86-13 win
20/04/2018 57-75 miss
19/04/2018 92-29 WIN 92
18/04/2018 46-34×2 WIN 34×2
17/04/2018 49-25 WIN 
16/04/2018 21-39 WIN 
15/04/2018 54-84×2 WIN 84×2
14/04/2018 89-56 WIN 
13/04/2018 87-29 WIN 
12/04/2018 15×2-30 WIN 15×2
11/04/2018 18-46 WIN 
10/04/2018 09-90 WIN 90
09/04/2018 85-21 WIN
08/04/2018 56-84 WIN 84
07/04/2018 47-23 WIN 
06/04/2018 28-40 WIN 
05/04/2018 19-82×2 WIN -82×2
04/04/2018 87-51 WIN
03/04/2018 02-48 WIN 48
02/04/2018 56-95 WIN 
01/04/2018 05-50 WIN 05
31/03/2018 06-61×2 WIN 
30/03/2018 91-47×2 WIN 47×2
29/03/2018 38-90 WIN
28/03/2018 35-93 miss
27/03/2018 59-95 win  59
26/03/2018 85-69×2 win 
25/03/2018 46-93 win 93
24/03/2018 19-51 win
23/03/2018 59-34×2 win
22/03/2018 16-85 win
21/03/2018 14-41 miss
20/03/2018 08-83 WIN
19/03/2018 85-10 WIN
17-18/03 BẢO TRÌ  xin cảm ơn
16/03/2018 85-58 miss
15/03/2018 98-42 win
14/03/2018 92-11 win
13/03/2018 75-44 win
12/03/2018 33-92 miss
11/03/2018 33-73×2 Trúng 73×2
10/03/2018 36-28 Trúng 
09/03/2018 75-37 Trúng 
08/03/2018 5275×2 Trúng 
07/03/2018 95-60 Trúng 60
06/03/2018 93-15 Trúng 
05/03/2018 52-01 Trúng 
04/03/2018 40-48 MISS
03/03/2018 29-74 Trúng 
02/03/2018 46-51×2 Trúng 
01/03/2018 59-65 Trúng 59
28/02/2018 56-33 Trúng 
27/02/2018 63-66 Trúng 
26/02/2018 40-44 Trúng 
25/02/2018 99-49 Trúng 
24/02/2018 72-20×2 Trúng 
23/02/2018 16-98 Trúng 
22/02/2018 01-96 MISS
21/02/2018 59-85 Trúng 
20/02/2018 92-28 Trúng 
19/02/2018 09-92 Trúng 
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 55-73 Trúng 
13/02/2018 16-61 Trúng 
12/02/2018 91-25 Trúng 
11/02/2018 36-05 Trúng 
10/02/2018 54-05×2 Trúng 
09/02/2018 50×2-97 Trúng 
08/02/2018 26-27 Trúng 
07/02/2018 04-01×2 Trúng 
06/02/2018 29-92 MISS
05/02/2018 24-55 Trúng 
04/02/2018 09-30 Trúng 
03/02/2018 98-79×2 Trúng 
02/02/2018 48-98 Trúng 
01/02/2018 33-36 Trúng 
Author